Torgplatsernas pris:

- Liten plats, under 3x3m     10e/gång

- Större plats, 4x4m               15e/gång

Betalas till hamnkontoret/kafét.

Förfrågningar och bokningar: info@bromarvhamn.fi

Säsongsplatser: Bromarv Byaråd 

info [at] bromarv.fi

050 5957 565